Prezentarea mediului in care este situat obiectivul


A. descrierea amplasamentului si a mediului acestuia, inclusiv localizarea geografica, conditiile meteorologice, geologice, hidrografice si, daca este necesar, istoricul acestora;<br>
B. identificarea instalatiilor si a altor activitati ale obiectivului care ar putea prezenta un pericol de accident major;<br>
C. descrierea zonelor unde poate avea loc un accident major.<br>
D. descrierea populatiei zonei (numar, structura, vulnerabilitate, aglomerari prezente tip scoli, spitale) susceptibil a fi afectate| inapoi |