Descrierea instalatiei


A. descrierea activitatilor principale si a produselor apartinand acelor parti ale obiectivului care au importanta din punctul de vedere al securitatii, a surselor de risc de accident major si a conditiilor in care un astfel de accident major se poate produce, precum si descrierea masurilor preventive propuse;

B. descrierea proceselor, in special a metodelor de operare;

C. descrierea substantelor periculoase:
1. inventarul substantelor periculoase care sa cuprinda:
- identificarea substantelor periculoase: denumire chimica, numarul de inregistrare CAS (Chemical Abstract Service - Registry Number), denumirea conform nomenclatorului de chimie organica IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) sau conform Fisei tehnice de securitate;
- cantitatea maxima de substante periculoase care sunt prezente in obiectiv sau care ar putea fi prezente;
2. caracteristicile fizice, chimice, toxicologice, eco-toxicologice si indicarea pericolelor, atat imediate cat si pe termen lung, pentru om si mediu;
3. comportamentul fizic si chimic in conditii normale de utilizare si in conditii previzibile de accident.



| inapoi |