Masuri de protectie si de interventie pentru limitarea consecintelor unui accident


A. descrierea echipamentului instalat in obiectiv pentru limitarea consecintelor accidentelor majore;<br>
B. organizarea alertei si a interventiei;<br>
C. descrierea resurselor mobilizabile, interne sau externe<br>
D. rezumatul elementelor descrise la pct. A, B si C de mai sus, necesare pentru elaborarea planului de urgenta interna.| inapoi |