1. Informatii asupra sistemului de management si asupra organizarii obiectivului in vederea prevenirii accidentelor majore

2. Prezentarea mediului in care este situat obiectivul

3. Descrierea instalatiei

4. Identificarea si analiza riscurilor accidentale si metodele de prevenire

5. Masuri de protectie si de interventie pentru limitarea consecintelor unui accident